OSATO International,Inc.

Tên CTY

IMMUNAGE VIET NAM

Địa Chỉ

91/26 Nguyễn Trọng Tuyển. P15. Q Phú Nhuận

SĐT

0997809999

1956 Inatomi Ono-cho Ibi-gun Gifu 501-0501 Japan
TEL +81-585-34-3130   FAX +81-585-34-3880